Maneesitarkastuksen raportti

₪ INSINÖÖRITOIMISTO TK-SUUNNITTELU KY

TK-SUUNNITTELU KY 0500-499935 Kotipaikka Lammi, Kippamäki 28 timo.koskinen@linnasteel.fi Y-tunnus 2798629-5  16900 Lammi

TERÄSRAKENTEIDEN TARKASTUS

TARKASTUKSEN TILAAJA:

Nimi: Ilmajoen Maneesi Oy

Osoite: Ilmajoki

Yhteyshenkilö: Anni Mäntyharju

TIEDOT KOHTEESTA:

Maneesirakennus

Valmistumisaika: 1994

Suunnittelija: Ins.tsto Combox Oy/Hannu Alapiha

Teräsrungon valmistaja: Terästuote Kujala Oy

Asentaja: Ei tiedossa

Pituus: 47,95m leveys: 23,49m seinäkorkeus: 5

Kehäväli: 4,8m Orsiväli/koko: ei näkyvissä

TARKASTETTAVAT ASIAT:

PIIRUSTUKSET JA SUUNNITELMAT

Rakennuslupa no: ei tiedossa

Julkisivukuvat: Käytössä

Rakennekuvat: Lupakuvat käytössä, ei teräsrakenne kuvia

Rakennelaskelmat: Laskelmat käytössä

PERUSTUKSET

Anturat: OK

Sokkelit: OK

Peruspultit: OK

HITSAUKSET

Alapaarteen jatkot: OK

Liitoslevyjen hitsit: OK

Yläpaarteiden jatkot: OK

Diagonaalit: C-palkki, ei diagonaaleja

Pilareiden liitoslevyt: OK

Tuulituet: OK

TUULITUET

Seinien tuenta: Lattaraudat ristissä (kuva 1)

Katon tuenta: Vesikaton tuulituenta ei ollut näkyvissä.

Päädyn tuenta: Lattaraudat

KIINNITYSPULTIT

Kehän taite seinän vieressä: OK

Kehän yläpäät: Kiristettävä

ASENNUS

Pilarit: OK

Ristikot: OK

Orret: OK

Tuulituet:OK

MAALAUS

Runko: OK, hieman ruostetta (kuva 2)

MUUTA

Maneesi yleiskunto hyv. ja siisti, hitsaukset hyvin tehdyt

Jonkun verran pölyä kehän päällä.

Harjan liitolevyissä rako (kuva 3)

TARKISTUSLASKENTA

Laskelmat on tehnyt Insinööritoimisto Savela Ky Seinäjoelta.

Laskelmissa käytetty kuormina lumi 1,6kN/m2, tuuli 0,55kN/m2, kate 0,5kN/m2,

omapaino 1,0kN/m ja keh.jakona 4,2m. Laskelmien mukaan rakenne kestää kyseiset kuormat.

Maneesissa on kehäjako 4,8m, eli lumikuormaksi on otettava 1,4 kN/m2, laskelmien liitteenä olevan taulukon mukaan.

Suoritettiin teräskehän tarkistuslaskenta. Käytettiin kuormina lumi 1,4 kg/m2

kate 0,5 kN/m2 tuuli 0,55 kN/m2 ja omapaino 1,0kN/m.

Tarkistuslaskenta osoitti, että rakenne kestää kyseiset kuormat.

Rakenteena käytetty kantattua teräslevy. fy 640N/mm2, C-poikkileikkaus.

Laskennassa ei ollut käytettävissä valmista ohjelmaa, joten laskenta suoritettu osaksi käsin sekä käytetty apuna Winrami-ohjelmaa. Vertailtiin erilaisten palkkien kestävyyksiä, joilla vastaava myötölujuus.

TEHTÄVÄT TOIMENPITEET JA KORJAUKSET

Harjan liitospultteja kiristettävä, pölyt poistettava lisäruostumisen estämiseksi.

Rungon maalausta olisi syytä harkita lähivuosina. Katon tuulituet tarkistettava, onko asennettu.

RAKENTEELLISEN TURVALLISUUDEN ARVIOINTI

Kuten tarkistuslaskenta on osoittanut rakenne kestää lumikuormaa 1,4kN/m2.

Todennäköisesti laskelmissa käytetyt kuormat ovat olleet käytössä maneesin

valmistumisvuonna 1994.

Nykyisin Ilmajoella käytetään lumikuormana 2,0kN/m2.

Todetut korjaukset ja puutteet ovat vähäisiä, joten niillä ei ole suurta merkitystä

rakenteen kestävyyteen.

Teräsrungon hitsaukset ovat hyvin tehdyt ja maalaus kunnossa. Maneesin siisteys on hyvä. Pölyä on kertynyt rakenteisiin hiukan.

Maneesin turvallinen käyttö edellyttää, että kovina lumisina talvina seurataan lumen kertymistä katolle ja tarvittaessa poistetaan.

RAKENNUKSEN KÄYTTÖ ENNEN KORJAUKSIA

Rakenteella ei ole sortumisvaaraa, kunhan pidetään huolta, että katolla ei ole lunta yli 1,4 kN/m2 (140kg/m2).

Silmämääräisesti arvioiden lumen painoa on vaikea arvioida. Ely-keskuksen sivuilta löytyy käyttökelpoinen ohje lumen painon mittaamiseksi. Myös ympäristöministeriön sivuilta löytyy lumikuormalaskuri, jota voi käyttää lumen painon arvioimiseksi.

LOPPULAUSUNTO

Runko kestää 1,4 kN/m2 lumikuorman. Oheinen kuorma oli maneesin rakentamisen aikoihin käytössä. Osavarmuuskerroin oli 1,6 (B7)

Jos halutaan maneesin rungon kestävän nykyiset lumikuormat 2,0kN/m2, joudutaan runkoa vahvistamaan.

Seuraava tarkastus tulisi suorittaa 4 vuoden sisällä

Päivämäärä: Lammi 5.12.2018

Allekirjoitus: Timo Koskinen

Timo Koskinen

Insinööri V-vaativuusluokan teräsrakennesuunnittelija (Fise)